Načítání
Sebedisciplína

Sebedisciplína

Datum: 28. červen 2019, napsal: Michal Kubant

Drazí přátelé a partneři,
Proč sebedisciplína? Protože jsem si opět uvědomil, že sebedisciplína ve mně vyvolává pocity velmi vysokého uspokojení.

Ve chvíli, kdy zafunguje moje sebedisciplína, zvyšuje se nejen moje sebevědomí, ale i má sebeúcta.

Přiznám se, že ještě donedávna jsem na ni úplně nevěřil.

Říkal jsem, že pokud má člověk dostatečně silnou vnitřní motivaci, sebedisciplínu nepotřebuje. Uvědomil jsem si, jak velmi jsem se mýlil.

Sebedisciplína a sebemotivace jsou spojené nádoby. Jedno podporuje druhé.

Vzpomeňte si, jaký jste měli pocit, když jste překonali svou zónu komfortu díky své sebedisciplíně. Když jste udělali nebo dotáhli do konce něco, co ostatní vzdali. Jaké to bylo?

Jaký jste měli pocit, když se Vám nechtělo cvičit a nakonec jste se přesvědčili a dali si pořádně do těla?

Obchodníci, vzpomeňte si na den, kdy jste plánovali 7 schůzek za den. Jaký jste měli pocit, když jste končili tu sedmou a možná Vám vyšla i jedna nečekaná schůzka navíc?

A mimochodem, sebedisciplína je i o schopnosti odepřít si.

Jaký jste měli pocit, když jste měli chuť na čokoládu a vydrželi jste?

Sebedisciplína je nejlepší nástroj manažera a lídra.

Síla osobního příkladu je pro Vaše spolupracovníky tou největší motivací.

Síla osobního příkladu je základním pilířem v partnerském vztahu.

Síla osobního příkladu je nejvíc, co mohou dát otec a matka svým dětem.

A v čem jiném by měl jít člověk více příkladem než v sebedisciplíně?

Ukažme lidem, jací jsme silní v sebedisciplíně a vlastně jim ukazujeme silnou stránku svého charakteru.

Vzpomeňte si teď na tři lidi, kteří pro Vás něco znamenají a něco už v životě dokázali.

Máte to?

Jakou mají tito lidé sebedisciplínu?

Když budete příště stát před rozhodnutím, zda se pustit do aktivity, do které se Vám nechce, zamyslete se, co by na Vašem místě udělal někdo z těchto lidí.

…mám rád sebedisciplínu

Je škoda, že se tolik lidí sebedisciplíny bojí, protože přináší úžasný pocit radosti.

Těžko se to popisuje…

Lepší je to vyzkoušet ????

Jdete do toho?